Metody terapeutyczne

By przybliżyć Państwu naszą pracę, stworzyliśmy krótkie opisy metod, jakie najczęściej stosujemy w prowadzonych przez nas terapiach i treningach. Dzięki temu, będziecie Państwo wiedzieć czego się spodziewać, powstanie prosty obraz spotkań terapeutycznych i łatwiej nam będzie osiągnąć pełne porozumienie i zaufanie.

Uważamy, że wzajemne zrozumienie jest niezbędne do budowania właściwych relacji, a co za tym idzie do osiągania sukcesów terapeutycznych.

Terapia wg. koncepcji PNF

opis meteody:

To kompleksowa terapia, której celem jest reedukacja, czyli ponowna nauka zaburzonego ruchu oraz działania ukierunkowane na zlikwidowanie problemu pacjenta powstałego na skutek urazu lub choroby.

Terapia metodą PNF nie ogranicza się tylko do pracy z niesprawną częścią ciała. Przede wszystkim opiera się na potencjale nieuszkodzonych i najsprawniejszych sfer ruchowych, które wykorzystuje do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu.

Metoda z wielkim powodzeniem stosowana jest u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po urazach, a także z wadami postawy.

Efekty terapii są bardzo szybko odczuwalne, mogą być widoczne już po jednym lub kilku powtórzeniach danej procedury leczniczej.

NDT Bobath

opis meteody:

Jest to metoda neurofizjologiczna stosowana przy usprawniania wcześniaków, niemowląt oraz dzieci starszych. Podstawowym założeniem jest wspomaganie naturalnego rozwoju dziecka poprzez stymulowanie do prawidłowej odpowiedzi ruchowej z jednoczesnym normalizowaniem napięcia mięśniowego. Metoda NDT Bobath charakteryzuje się holistycznym podejściem do pacjenta. W planie terapii uwzględnia się tempo rozwoju psychoruchowego i stopień sprawności dziecka. Jest ona przyjazna dla małego pacjenta i nie zaburza rytmu dobowego.

Zaleca się uczestnictwo rodziców w terapii oraz pomoc w utrwalaniu nabytych przez dziecko prawidłowych zachowań ruchowych poprzez prawidłową pielęgnację i zabawę.

Terapia NDT Bobath kierowana jest m.in. do pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi, zaburzeniami wieku niemowlęcego, wadami postawy, wadami wrodzonymi, schorzeniami ortopedycznymi, zburzeniami psychoruchowymi.

FITS Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

opis meteody:

Metoda terapii skierowana do dzieci ze skolizami, chorobą Sheuermanna raz wadami postawy: pelcy płaskie, plecy okrągłe, zapadnięte klatki piersiowe, kończyny koślawe, kończyny szpotwe, stopy płasko koślawe,odstające i nierówne łopatki, kręcze szyi, uwypuklone bruszki.

Metoda FITS łączy w sobie różnorodne techniki zaczerpnięte z nowoczesnych metod terapii: PNF, osteopatia, metoda powięziowa, pukty spustowe, terapia manualna. Rehabilitacja wg. metody FITS charakteryzuje się: miarodajnym badaniem pacjenta, rozciąganimem struktur ograniczających ruch korekcjny, nauką prawidłowych wzorców korygujących postawę, stabilizacją, autokorekcją, nauką oddechu derotacyjnego, edukacją pacjenta i rodzica/opiekuna na temat problemu, w razie potrzeby doborem gorsetu i bezpiecznych aktywności ruchowych.

Terapia manualna / Techniki rozluźniania tkanek miękkich

opis meteody:

Jest to koncepcja badania i leczenia, która obejmuje odwracalne zaburzenia czynności różnych struktur układu ruchu a w szczególności kręgosłupa. Metodę stosuje się w schorzeniach będących wynikiem przeciążenia, urazu, bądź zapalenia stawu, mięśnia, skóry lub nerwu.

Terapia manualna tkanek miękkich polega na wykorzystaniu określonych technik manualnych, mających na celu usunięcie napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego. Wstępem do leczenia jest zawsze ocena stanu napięcia poszczególnych mięśni, ich bolesności czy asymetrii pomiędzy dwiema stronami ciała.

W terapii stosowane są różnorodne metody lecznicze, m. in.: techniki energizacji mięśni, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia punktów spustowych, rozluźnianie pozycyjne.

Dry needling
(Suche igłowanie)

opis meteody:

Suche igłowanie to zabieg polegający na wprowadzaniu bardzo cienkiej igły w punkty spustowe znajdujące się w mięśniu, które często bywają przyczynami wielu dysfunkcji. W wyniku nakłucia tych punktów obserwuje się lokalną reakcję drżeniową mięśnia, która odczuwalna jest zwykle jako skurcz lub impuls w mięśniu, a czasem również można zauważyć ją przez skórę. Suche igłowanie pozwala na szybkie rozluźnienie mięśni, a także często natychmiastowe zmniejszenie dolegliwości bólowych. Metoda ta znajduje zastosowanie w leczeniu dysfunkcji mieśniowo- powięziowych, przeciążeń związanych z uprawianiem sportu, siedzącym trybem życia, a także w leczeniu bólów głowy oraz bólu kręgosłupa.

Terapia powięziowa

opis meteody:

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest techniką rozciągania tkanek miękkich. Polega na stopniowym rozluźnianiu przykurczonych struktur. Przebieg terapii zależny jest od określonych reakcji tkanek pacjenta – uwalniania napięć oraz ograniczeń. Stosowane techniki wzmagają reakcje naczyniowo-ruchowe, poprawiają krążenie i usprawniają procesy usuwania toksycznych produktów przemiany materii z objętych terapią tkanek. Dzięki temu włókna mięśniowe mogą uzyskać właściwą długość, a napięcie ścięgien oraz mięśni ulega zmniejszeniu. Umożliwia to zbliżenie się do fizjologicznego wzorca ruchowego.

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest metodą bezpieczną i szeroko stosowaną w fizjoterapii. Pacjent podczas przeprowadzania terapii jest rozluźniony i nie wykonuje żadnych ruchów.

Terapia powięziowa metodą FDM (FASCIAL DISTORTION MODEL)

opis meteody:

Metoda FDM zakłada, że niemal wszystkie dolegliwości i ograniczenia funkcjonalne (np. utrata ruchomości) są spowodowane zaburzeniami na poziomie powięzi. Celem terapii jest skorygowanie ułożenia powięzi, które przynosi natychmiastowy skutek w postaci zmniejszenia bólu oraz poprawy funkcji.

Metoda korekcji powięziowej FDM jest przeznaczona przede wszystkim dla osób aktywnych, które chcą w krótkim czasie pozbyć się bólu. Sama terapia może być bolesna, ale jej efekt odczuwamy od razu.

Metoda FDM daje najlepsze efekty w przypadku:
ostrych urazów sportowych ( m. in. skręcenia, zwichnięcia, nadciągnięcia więzadeł), ostrych i przewlekłych bólach placów (także w przypadku rwy kulszowej lub barkowej), ograniczeń ruchomości, łokcia tenisisty, łokcia golfisty, zaburzeń objawiających się mrowieniem, drętwieniem.

Mobility

opis meteody:

Mobility jest systemem różnorodnych ćwiczeń i technik odpowiadających za zmniejszenie dolegliwości bólowych, zapobieganie urazom oraz optymalizacji wyników sportowych. Jest to także poprawa mobilności ciała przez zwiększanie zakresu ruchu w stawach, uelastycznianie mięśni, ścięgien i więzadeł, a także podstawowe techniki masowania czy rozbijania mięśni. Poprzez masowanie czy rolowanie pobudzamy przepływ krwi, przez co tkanka staje się lepiej odżywiona, co z kolei przyspiesza regenerację. Dzięki konkretnym technikom w sposób aktywny zwiększamy zasięg ruchu stawie i rozciągamy mięśnie. Ponadto można zmobilizować i uelastycznić struktury okołostawowe, których samym masażem i rozciąganiem nie jesteśmy w stanie dosięgnąć.

Voodoo flossing

opis meteody:

Voodoo flossing jest to specjalna technika bandażowania, która wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych związanych z ruchem oraz pomaga przywrócić prawidłowy zakres ruchu w stawach. Flossing znajduje również zastosowanie w leczeniu obrzęków. Okolica poddawana zabiegowi owijana jest miękką, elastyczną taśmą co wywołuje miejscową kompresję, następnie wykonywane są ćwiczenia. Po uwolnieniu kończyny dochodzi do zwiększenia ukrwienia, a tym samym odżywienia danej okolicy. Ponadto do efektów flossingu można zaliczyć: przeciwdziałanie zwłóknieniom powięzi, zwiększenie elastyczności mięśni, polepszenie koordynacji ruchowej oraz czucia proprioceptywnego.

Kinesiotaping

opis meteody:

Ta metoda bazuje na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powięziowej.

W kinesiotapingu wykorzystywany jest plaster o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry.

Technika polega na sensorycznym oddziaływaniu plastra na ciało, w celu wykorzystania możliwości samoleczenia organizmu. Odpowiedni sposób plastrowania stymuluje układ nerwowy, mięśniowy i krążeniowy wspomagając ich pracę. Terapia pozwala na funkcjonowanie bez bólu lub znaczne jego zmniejszenie. Plastry zabezpieczają przed wykonaniem niewłaściwego ruchu, korygują ustawienie powięzi i stawów, normalizują napięcie mięśniowe oraz poprawiają funkcje układu limfatycznego.

Kinesiotaping stosuje się między innymi w rehabilitacji przeciwbólowej, przeciwobrzękowej, ortopedycznej, neurologicznej, pediatrycznej, pooperacyjnej, sportowej.

Terapia funkcjonalna

opis meteody:

Nie jest to odrębna metoda rehabilitacji. Terapia funkcjonalna wykorzystuje wiadomości z innych koncepcji , łączy je pozwalając wypracować konkretną funkcję lub odzyskać utraconą (np. umiejętność wstawania z krzesła bez podpierania się rękami, zakładanie kurtki i jej zapinanie).

Opiera się na korzystaniu z plastyczności układu nerwowego, którego pobudzenie osiąga się poprzez wielopłaszczyznową stymulację.

Punktem wyjścia jest określenie dokładnego celu terapeutycznego, np. nauka chodu bez kuli ortopedycznej. Cała procedura lecznicza podporządkowana jest jego realizacji. Nie jest to terapia ,,usprawniania ogólnego”. Obejmuje ścisły problem i jego rozwiązanie. Po osiągnięciu jednego celu, wyznacza się drugi.

Terapia funkcjonalna nie musi odbywać się na materacu, czy stole terapeutycznym, ale np. w kuchni, na schodach, w łazience, czyli wszędzie tam, gdzie napotykane są pewne trudności z wykonaniem danej czynności – zadania ruchowego.

Relaksacja

opis meteody:

Relaksacją nazywamy proces powrotu organizmu do stanu równowagi. Istnieje wiele metod relaksacji. Do najpopularniejszych należą relaksacja Jacobsona oraz trening autogenny Schulza. Ich celem jest nie tylko rozluźnienie mięśni, ale także przywrócenie równowagi narządom wewnętrznym oraz uspokojenie i wyciszenie emocji. Podczas prowadzenia tego typu terapii niezwykle istotne jest otoczenie- powinna być wykonywana w cichym pomieszczeniu, w wygodnej i komfortowej dla pacjenta pozycji.

Osoba systematycznie praktykująca relaksację potrafi ją wykorzystać na co dzień. Pozwala jej to na rozluźnienie się i odpoczynek nawet w czasie wykonywania wszystkich codziennych obowiązków. Długoterminowy trening pozwala wyeliminować niekorzystne efekty stresu i przeciążeń organizmu.

Psychomotoryka

opis meteody:

Bazuje na wiedzy z dziedziny neurofizjologii i psychologii. Oddziałuje na psychikę poprzez aktywność motoryczną, dotyka problematyki uczuciowości. Jej głównym założeniem jest harmonijne współdziałanie ciała z umysłem. Za pośrednictwem sensoryczności i aktywności ruchowej wpływa na zaburzone funkcje umysłowe i zachowania. Postępowanie terapeutyczne jest ukierunkowane na przyczynę. W każdym przypadku koncepcja ta jest realizowana w sposób holistyczny i indywidualny, usiłując rozwinąć to co pozytywne u każdej osoby.

Wykorzystywana jest u osób z zaburzoną kontrolą napięcia mięśniowego na tle emocjonalnym, zaburzeniach świadomości ciała, orientacji przestrzennej i czasowej, stanach nerwicowych i depresjach oraz zaburzeniach związanych z okresem starzenia się. Może być stosowana jako profilaktyka we wszystkich okresach życia, od niemowlęcia do późnej starości.

Trening zdrowotny

opis meteody:

Jest to świadome wykorzystywanie ćwiczeń ruchowych, angażujących całe ciało, dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. Stosowanie go jest jednym z elementów profilaktyki wielu chorób- szczególnie cywilizacyjnych. W treningu zdrowotnym wykorzystuje się głównie aerobowe formy wysiłku (takie jak: ćwiczenia ogólnousprawniające, gimnastyka, chód, bieg, pływanie, w ostatnich latach- nordic walking).

Czas trwania zajęć ustalany jest indywidualnie, w zależności od ich intensywności i częstotliwości, oraz kondycji fizycznej i stanu zdrowia trenującego. W założeniach treningu zdrowotnego istotne jest to, że aktywność ruchowa ma być integralnym i nieodłącznym elementem dnia codziennego. Ma stać się nawykiem, koniecznym do opóźnienia procesów starzenia się, zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.

Chcesz się umówić? Napisz do nas!

Chcesz się podzielić swoją opinią? Skontaktuj się.

Wyślij

Social Media:

Kim jesteśmy:

Jesteśmy zespołem współpracujących ze sobą fizjoterapeutów. Oferujemy kompleksową rehabilitację stacjonarą oraz z dojazdem na terenie Wrocławia [więcej]...

Rejestracja

Informacja i rejestracja w godz.

pon-pt 9:00-16:00

Paula Nolbert
rejestratorka
534 882 889
Wizyty możliwe po wcześniejszej rezerwacji.