al.Hallera 95, Wrocław
Pon-Pt: 8:00-20:00
biuro@fizjohome.wroclaw.pl
Rehabilitation wroclawEnglish version

Metody terapeutyczne

By przybliżyć Państwu naszą pracę, stworzyliśmy krótkie opisy metod, jakie najczęściej stosujemy w prowadzonych przez nas terapiach i treningach.

Uważamy, że wzajemne zrozumienie jest niezbędne do budowania właściwych relacji, a co za tym idzie do osiągania sukcesów terapeutycznych.

NDT Bobath

opis metody:

Jest to metoda neurofizjologiczna stosowana przy usprawniania wcześniaków, niemowląt oraz dzieci starszych. Podstawowym założeniem jest wspomaganie naturalnego rozwoju dziecka poprzez stymulowanie do prawidłowej odpowiedzi ruchowej z jednoczesnym normalizowaniem napięcia mięśniowego. Metoda NDT Bobath charakteryzuje się holistycznym podejściem do pacjenta. W planie terapii uwzględnia się tempo rozwoju psychoruchowego i stopień sprawności dziecka. Jest ona przyjazna dla małego pacjenta i nie zaburza rytmu dobowego.

Zaleca się uczestnictwo rodziców w terapii oraz pomoc w utrwalaniu nabytych przez dziecko prawidłowych zachowań ruchowych poprzez prawidłową pielęgnację i zabawę.

Terapia NDT Bobath kierowana jest m.in. do pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi, zaburzeniami wieku niemowlęcego, wadami postawy, wadami wrodzonymi, schorzeniami ortopedycznymi, zburzeniami psychoruchowymi.

FITS Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

opis metody:

Metoda terapii skierowana do dzieci ze skolizami, chorobą Sheuermanna raz wadami postawy: plecy płaskie, plecy okrągłe, zapadnięte klatki piersiowe, kończyny koślawe, kończyny szpotawe, stopy płasko koślawe, odstające i nierówne łopatki, kręcze szyi, uwypuklone brzuszki.

Metoda FITS łączy w sobie różnorodne techniki zaczerpnięte z nowoczesnych metod terapii: PNF, osteopatia, metoda powięziowa, punkty spustowe, terapia manualna. Rehabilitacja wg. metody FITS charakteryzuje się: miarodajnym badaniem pacjenta, rozciąganiem struktur ograniczających ruch korekcjny, nauką prawidłowych wzorców korygujących postawę, stabilizacją, autokorekcją, nauką oddechu derotacyjnego, edukacją pacjenta i rodzica/opiekuna na temat problemu, w razie potrzeby doborem gorsetu i bezpiecznych aktywności ruchowych.

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp

opis metody:

Oparta na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia. Metoda ma zastosowanie u niemowląt i dzieci starszych.

Celem terapii jest wczesne diagnozowanie i leczenie nieprawidłowości w rozwoju stóp oraz kończyn dolnych. Terapię prowadzi się za pomocą specjalnych chwytów mobilizujących i rozciągających opartych na terapii manualnej i uzupełnia bandażowaniem funkcjonalnym.

Ma ona zastosowanie w leczeniu stóp: płasko-koślawych, koślawych, końsko-szpotawych, szpotawych, serpentynowatych, piętowych, talus verticalis, spastycznych stóp płasko-koślawych oraz nieprawidłowego ustawienia kończyn dolnych (nogi szpotawe, koślawe). Ważne jest, aby ćwiczenia wykonywane były systematycznie i pod kontrolą terapeuty.

Masaż Shantala

opis metody:

Masaż Shantala przeznaczony jest głównie dla niemowląt, dzieci starszych, a także dla dorosłych i kobiet w ciąży. Jest pokazywany przez terapeutę, a następnie powtarzany w domu przez rodziców i opiekunów.

Masaż wykonywany jest w komfortowym, bezpiecznym otoczeniu. Wykonuje się go bardzo delikatne poprzez powtarzalne, powolne ruchy na całym ciele dziecka.

Korzyści jakie może czerpać z masażu dziecko to: spokojniejszy sen, poprawa trawienia, relaksacja, wyciszenie, poznanie schematu ciała, wzrost poczucia bezpieczeństwa, wzmacnianie więzi z rodzicami, stymulacja układu hormonalnego. Rodzice wzmacniają pewność siebie oraz umiejętność opieki nad dzieckiem. Dodatkowo podczas wykonywania masażu wyciszają się i relaksują. Wykonywanie masażu wpływa łagodząco i zapobiega depresji poporodowej u matek. Masaż może stać się częścią codziennej pielęgnacji, pomóc nawiązać więź z dzieckiem oraz zrozumieć jego potrzeby.

Terapia czaszkowo-krzyżowa (cranio-sacralna)

opis metody:

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest pochodną klasycznej osteopatii, doskonale uzupełnienia standardowe metody leczenia oraz techniki fizjoterapeutyczne. Działa uspokajająco i poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu.

Terapia wykonywana wg. zasad tej metody jest delikatna, do jej wykonania używamy bardzo małej siły. Działania skierowane są na rozluźnienie powięzi otaczającej: narządy wewnętrzne, oponę twardą rdzeń kręgowy i mózg. Podczas terapii pacjent leży. Terapeuta stosuje odpowiednie chwyty, układa dłonie na czaszce, kości krzyżowej i innych częściach ciała pacjenta a dzięki temu prowadzi do rozluźnienia tkanek miękkich i kostnych. Pacjenci, niezależnie od wieku i dolegliwości, zauważają u siebie poprawę zdrowia.

Terapię czaszkowo - krzyżową możemy stosować w przypadku problemów takich jak: wady postawy, nadpobudliwość, bóle głowy i migreny, chroniczne zmęczenie, nerwice i stany depresyjne, zaburzenia hormonalne, bóle ramion i pleców, problemy z trawieniem, choroby krążeniowe, kłopoty w uczeniu się, problemach po stresach emocjonalnych, bóle pourazowe, obniżenie odporności i wiele innych.

Terapia wg. koncepcji PNF

opis metody:

To kompleksowa terapia, której celem jest reedukacja, czyli ponowna nauka zaburzonego ruchu oraz działania ukierunkowane na zlikwidowanie problemu pacjenta powstałego na skutek urazu lub choroby.

Terapia metodą PNF nie ogranicza się tylko do pracy z niesprawną częścią ciała. Przede wszystkim opiera się na potencjale nieuszkodzonych i najsprawniejszych sfer ruchowych, które wykorzystuje do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu.

Metoda z wielkim powodzeniem stosowana jest u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po urazach, a także z wadami postawy.

Efekty terapii są bardzo szybko odczuwalne, mogą być widoczne już po jednym lub kilku powtórzeniach danej procedury leczniczej.

Terapia manualna / Techniki rozluźniania tkanek miękkich

opis metody:

Jest to koncepcja badania i leczenia, która obejmuje odwracalne zaburzenia czynności różnych struktur układu ruchu a w szczególności kręgosłupa. Metodę stosuje się w schorzeniach będących wynikiem przeciążenia, urazu, bądź zapalenia stawu, mięśnia, skóry lub nerwu.

Terapia manualna tkanek miękkich polega na wykorzystaniu określonych technik manualnych, mających na celu usunięcie napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego. Wstępem do leczenia jest zawsze ocena stanu napięcia poszczególnych mięśni, ich bolesności czy asymetrii pomiędzy dwiema stronami ciała.

W terapii stosowane są różnorodne metody lecznicze, m. in.: techniki energizacji mięśni, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia punktów spustowych, rozluźnianie pozycyjne.

Dry needling
(Suche igłowanie)

opis metody:

Suche igłowanie to zabieg polegający na wprowadzaniu bardzo cienkiej igły w punkty spustowe znajdujące się w mięśniu, które często bywają przyczynami wielu dysfunkcji. W wyniku nakłucia tych punktów obserwuje się lokalną reakcję drżeniową mięśnia, która odczuwalna jest zwykle jako skurcz lub impuls w mięśniu, a czasem również można zauważyć ją przez skórę. Suche igłowanie pozwala na szybkie rozluźnienie mięśni, a także często natychmiastowe zmniejszenie dolegliwości bólowych. Metoda ta znajduje zastosowanie w leczeniu dysfunkcji mieśniowo- powięziowych, przeciążeń związanych z uprawianiem sportu, siedzącym trybem życia, a także w leczeniu bólów głowy oraz bólu kręgosłupa.

Terapia powięziowa

opis metody:

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest techniką rozciągania tkanek miękkich. Polega na stopniowym rozluźnianiu przykurczonych struktur. Przebieg terapii zależny jest od określonych reakcji tkanek pacjenta – uwalniania napięć oraz ograniczeń. Stosowane techniki wzmagają reakcje naczyniowo-ruchowe, poprawiają krążenie i usprawniają procesy usuwania toksycznych produktów przemiany materii z objętych terapią tkanek. Dzięki temu włókna mięśniowe mogą uzyskać właściwą długość, a napięcie ścięgien oraz mięśni ulega zmniejszeniu. Umożliwia to zbliżenie się do fizjologicznego wzorca ruchowego.

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest metodą bezpieczną i szeroko stosowaną w fizjoterapii. Pacjent podczas przeprowadzania terapii jest rozluźniony i nie wykonuje żadnych ruchów.

Medycyna Manualna FRSc

opis metody:

Medycyna Manualna FRSc (ang. Five Regulatory Systems concept) to koncepcja pracy terapeutycznej opracowanej przez lekarza ortopedę traumatologa – Radosława Składowskiego, zajmująca się znoszeniem patologii organizmu za pomocą technik manualnych oraz narzędziowych, obejmujących m.in. mobilizacje i manipulacje stawowe, igłoterapię, techniki mięśniowe, powięziowe, skórne, naczyniowe, osmotyczne, a także pracę z obwodowym i ośrodkowym układem nerwowym. Metoda pracy z powodzeniem wykorzystywana jest w takich stanach jak: zaburzenia czynnościowe i mechaniczne narządu ruchu, w tym wszelkiego rodzaju urazy, podrażnienia i uciski struktur układu nerwowego, algodystrofie, spowolniony odpływ żylny i limfatyczny czy dysfunkcje narządów wewnętrznych. FRSc stanowi innowacyjną, a jednocześnie kompleksową i bezpieczną metodę pracy z pacjentem.

Masaż tkanek głębokich

opis metody:

Precyzyjna technika do leczenia zaburzeń napięcia tkanek miękkich powstałych na skutek urazów, długotrwałych przeciążeń lub niedowładów, obejmująca techniki mięśniowe i powięziowe. Polega na spokojnych, intensywnych i długich ruchach.

Masaż nie ogranicza się do pracy z samym brzuścem mięśniowym, ale zawiera odrębne techniki na przegrody międzymięśniowe oraz przyczepy. Masaż ten jest skuteczny również w terapii blizn oraz przy ograniczeniach elastyczności tkanek miękkich, w tym oczywiście mięśni determinujących ruchomość w stawach. Nie jest zwykle bolesny, a jego efekt jest odczuwany natychmiast.

Kinesiotaping

opis metody:

Ta metoda bazuje na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powięziowej.

W kinesiotapingu wykorzystywany jest plaster o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry.

Technika polega na sensorycznym oddziaływaniu plastra na ciało, w celu wykorzystania możliwości samoleczenia organizmu. Odpowiedni sposób plastrowania stymuluje układ nerwowy, mięśniowy i krążeniowy wspomagając ich pracę. Terapia pozwala na funkcjonowanie bez bólu lub znaczne jego zmniejszenie. Plastry zabezpieczają przed wykonaniem niewłaściwego ruchu, korygują ustawienie powięzi i stawów, normalizują napięcie mięśniowe oraz poprawiają funkcje układu limfatycznego.

Kinesiotaping stosuje się między innymi w rehabilitacji przeciwbólowej, przeciwobrzękowej, ortopedycznej, neurologicznej, pediatrycznej, pooperacyjnej, sportowej.

Pinoterapia

opis metody:

Jest metodą terapii opracowaną przez lek. Med. Radosława Składowskiego. Łączy w sobie elementy terapii manualnej, akupunktury, akupresury, refleksoterapii czy masażu. Celem pinoterapii jest postawienie funkcjonalnej diagnozy oraz ustalenie procesu, który doprowadził do aktualnego stanu pacjenta, a następnie uruchomienie procesów samonaprawczych. Metoda obejmuje pracę w obrębie narządu ruchu, ale również Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego. Do pracy wykorzystuje się m.in. specjalistyczne narzędzia, nazywane pinami i katami, a także techniki manualne. Metoda jest skutecznie wykorzystywana zarówno u pacjentów ortopedycznych, jak i neurologicznych i pomaga w walce z bólami mięśniowo-powięziowymi, bólami kręgosłupa, stawów obwodowych, głowy, stanach przeciążeniowych, pourazowych oraz stanach nadmiernego obciążenia stresem.

Terapia funkcjonalna

opis metody:

Nie jest to odrębna metoda rehabilitacji. Terapia funkcjonalna wykorzystuje wiadomości z innych koncepcji , łączy je pozwalając wypracować konkretną funkcję lub odzyskać utraconą (np. umiejętność wstawania z krzesła bez podpierania się rękami, zakładanie kurtki i jej zapinanie).

Opiera się na korzystaniu z plastyczności układu nerwowego, którego pobudzenie osiąga się poprzez wielopłaszczyznową stymulację.

Punktem wyjścia jest określenie dokładnego celu terapeutycznego, np. nauka chodu bez kuli ortopedycznej. Cała procedura lecznicza podporządkowana jest jego realizacji. Nie jest to terapia ,,usprawniania ogólnego”. Obejmuje ścisły problem i jego rozwiązanie. Po osiągnięciu jednego celu, wyznacza się drugi.

Terapia funkcjonalna nie musi odbywać się na materacu, czy stole terapeutycznym, ale np. w kuchni, na schodach, w łazience, czyli wszędzie tam, gdzie napotykane są pewne trudności z wykonaniem danej czynności – zadania ruchowego.

Relaksacja

opis metody:

Relaksacją nazywamy proces powrotu organizmu do stanu równowagi. Istnieje wiele metod relaksacji. Do najpopularniejszych należą relaksacja Jacobsona oraz trening autogenny Schulza. Ich celem jest nie tylko rozluźnienie mięśni, ale także przywrócenie równowagi narządom wewnętrznym oraz uspokojenie i wyciszenie emocji. Podczas prowadzenia tego typu terapii niezwykle istotne jest otoczenie- powinna być wykonywana w cichym pomieszczeniu, w wygodnej i komfortowej dla pacjenta pozycji.

Osoba systematycznie praktykująca relaksację potrafi ją wykorzystać na co dzień. Pozwala jej to na rozluźnienie się i odpoczynek nawet w czasie wykonywania wszystkich codziennych obowiązków. Długoterminowy trening pozwala wyeliminować niekorzystne efekty stresu i przeciążeń organizmu.

Psychomotoryka

opis metody:

Bazuje na wiedzy z dziedziny neurofizjologii i psychologii. Oddziałuje na psychikę poprzez aktywność motoryczną, dotyka problematyki uczuciowości. Jej głównym założeniem jest harmonijne współdziałanie ciała z umysłem. Za pośrednictwem sensoryczności i aktywności ruchowej wpływa na zaburzone funkcje umysłowe i zachowania. Postępowanie terapeutyczne jest ukierunkowane na przyczynę. W każdym przypadku koncepcja ta jest realizowana w sposób holistyczny i indywidualny, usiłując rozwinąć to co pozytywne u każdej osoby.

Wykorzystywana jest u osób z zaburzoną kontrolą napięcia mięśniowego na tle emocjonalnym, zaburzeniach świadomości ciała, orientacji przestrzennej i czasowej, stanach nerwicowych i depresjach oraz zaburzeniach związanych z okresem starzenia się. Może być stosowana jako profilaktyka we wszystkich okresach życia, od niemowlęcia do późnej starości.

Trening zdrowotny

opis metody:

Jest to świadome wykorzystywanie ćwiczeń ruchowych, angażujących całe ciało, dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. Stosowanie go jest jednym z elementów profilaktyki wielu chorób- szczególnie cywilizacyjnych. W treningu zdrowotnym wykorzystuje się głównie aerobowe formy wysiłku (takie jak: ćwiczenia ogólnousprawniające, gimnastyka, chód, bieg, pływanie, w ostatnich latach- nordic walking).

Czas trwania zajęć ustalany jest indywidualnie, w zależności od ich intensywności i częstotliwości, oraz kondycji fizycznej i stanu zdrowia trenującego. W założeniach treningu zdrowotnego istotne jest to, że aktywność ruchowa ma być integralnym i nieodłącznym elementem dnia codziennego. Ma stać się nawykiem, koniecznym do opóźnienia procesów starzenia się, zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.

Manipulacja Powięzi
(Fascial Manipulation)

opis metody:

Zalicza się do terapii manualnej i wykazuje bardzo dużą skuteczność w leczeniu bólu narządu ruchu. Metoda opracowana przez włoskiego fizjoterapeutę Luigi’ego Stecco opiera się na anatomii i fizjologii ludzkiego ciała. Zakłada, że powięź jest elementem stanowiącym w naszym ciele połączenie wszystkich elementów, będącym jednocześnie skupiskiem ogromnej ilości receptorów. Terapia metodą Manipulacji Powięzi polega na manipulacji określonych punktów zwanych Centrami Koordynacji (CC) oraz Centrami Fuzji (CF), które odszukuje się na podstawie bardzo dokładnego wywiadu, testów ruchowych oraz palpacji. Manipulacja powięzi stanowi metodę całościowego spojrzenia na ciało i skupia się na odnalezieniu rzeczywistej przyczyny bólu, która bardzo często leży w urazach sprzed lat, o których pacjent często już nie pamięta.

Chcesz się umówić? Napisz do nas!

Chcesz się podzielić swoją opinią? Skontaktuj się.

Wyślij

Social Media:

Kim jesteśmy:

Jesteśmy zespołem współpracujących ze sobą fizjoterapeutów. Oferujemy kompleksową rehabilitację stacjonarą oraz z dojazdem na terenie Wrocławia [więcej]...

Rejestracja

Godziny pracy rejestracji:

pon-pt 8:00-20:00

Magdalena
rejestratorka
Zamów rozmowę tel.

Zostaw numer telefonu

a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 30min.

Jeśli zostawisz numer w godzinach pracy rejestracji 8:00-20:00 to postaramy się oddzwonić do Ciebie w ciągu 30min. Jeśli wyślesz powiadomienie w weekend lub poza godzinami pracy rejestracji oddzwonimy w kolejnym dniu roboczym.