al.Hallera 95, Wrocław
Pon-Pt: 8:00-20:00
biuro@fizjohome.wroclaw.pl
Rehabilitation wroclawEnglish version

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Maja Kanecka z siedzibą Kolejowa 61, 59-620 Gryfów Śląski, PL, NIP: PL6161559709, e-mail: biuro@fizjohome.wroclaw.pl.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane zbieramy w celu realizacji usługi lub w celach marketingowych, na przykład przedstawienia aktualnej promocji ofertowej.

 

II. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli widniejesz w naszej bazie klientów, to przetwarzamy Twoje dane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz osób zapisanych bezpośrednio przez naszą rejestrację. ( Poprzez kontakt bezpośredni w siedzibie firmy lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny )
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wykonywania usługi, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do wykonania usługi fizjoterapeutycznej lub przekazania informacji handlowej.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  biuro@fizjohome.wroclaw.pl.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po wykonaniu usługi lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 13. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; pracownicy firmy Maja Kanecka (fizjoterapeuci, rejestracja) oraz podmioty bezpośrednio współpracujące z firmą Maja Kanecka przy realizacji usług fizjoterapeutycznych, z którymi firma Maja Kanecka posiada podpisaną umowę o współpracy i umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 14. Zapisy na usługi z naszej oferty fizjoterapeutycznej mogą się odbywać za pośrednictwem:
  • internetowego systemu zapisów znajdującego się pod adresem: https://fizjohome.versum.com/. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372676744, REGON: 362795750, KRS: 0000581756, e-mail: biuro@versum.pl, z którą podpisaliśmy stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Regulamin tego serwisu znajdziesz pod adresem: https://secure.versum.com/regulamin.
  • kontaktu z przedstawicielem naszej firmy. Kontakt można nawiązać bezpośrednio w siedzibie naszej firmy, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Przy realizacji zapisu na wybraną usługę przeszkolony pracownik poinformuje o obowiązującej polityce prywatności. Następnie zapisze Twoje dane w zabezpieczonym systemie informatycznym dostarczonym przez podmiot, z którym mamy podpisaną stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiotem tym jest Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372676744, REGON: 362795750, KRS: 0000581756, e-mail: biuro@versum.pl. Dane pozyskane w ten sposób będą służyć wyłącznie realizacji zleconej usługi.
 15. Treść dopełnienia obowiązku informacyjnego w zakresie realizacji umowy, która poprzedza wykonanie usługi fizjoterapeutycznej w naszej firmie:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Maja Kanecka z siedzibą Kolejowa 61, 59-620 Gryfów Śląski, PL, NIP: PL6161559709, w celu wykonania usługi oraz przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.
  • Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@fizjohome.wroclaw.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
  • Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Maja Kanecka z siedzibą Kolejowa 61, 59-620 Gryfów Śląski, PL, NIP: PL6161559709, e-mail: biuro@fizjohome.wroclaw.pl.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu należytego wykonania usługi oraz w celu przesyłania informacji handlowych.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; pracownicy firmy Maja Kanecka (fizjoterapeuci, rejestracja) oraz podmioty bezpośrednio współpracujące z firmą Maja Kanecka przy realizacji usług fizjoterapeutycznych, z którymi firma Maja Kanecka posiada podpisaną umowę o współpracy i umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 16. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

 

III. Pliki cookies

 1. Witryna www.fizjohome.wroclaw.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Poznaj naszą ofertę

Kliknij w wybraną ikonę a zobaczysz pełen opis.
Rehabilitacja Wrocław.

Rehabilitacja dorosłych

Kompleksowa rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu, neurologicznych, kardiologicznych oraz po przebytych urazach i zabiegach operacyjnych.

Rehabilitacja seniorów

Rehabilitacja w schorzeniach stawów i kręgosłupa, po wszczepieniu endoprotezy oraz po urazach, a także po udarach i w chorobach neurologicznych.

Rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja w zaburzeniach wieku rozwojowego, schorzeniach neurologicznych, ortopedycznych, w chorobach genetycznych i po zabiegach chirurgicznych.

Fizjoterapia kobieca

Rehabilitacja kobiet w ciąży, fizjoterapia poporodowa, terapia dna miednicy, terapia rozstępu kresy białej

Rehabilitacja sportowców

Rehabilitacja po urazach, zabiegach chirurgicznych, w stanach przeciążenia mięśni i stawów oraz w przewlekłych zespołach bólowych; odnowa biologiczna.

Oferta dla zestresowanych

Techniki relaksacyjne, ćwiczenia oraz masaże –zmniejszają negatywne skutki długotrwałego stresu. Nauka rozluźniania się. Przywrócenie sił i witalności.

Masaże

Masaż kręgosłupa, masaż limfatyczny a także masaże w bólach pleców, stawów i mięśni. Niwelowanie objawów RZS, rwy kulszowej oraz dyskopatii.

Kinesiotaping

Zmniejszenie bólu, przyspieszenie wchłaniania sińców i obrzęków, stabilizacja stawów oraz wspomaganie korekcji postawy. Rehabilitacja bez bólu!

Fizykoterapia

Zabiegi fizykalne to dobre uzupełnienie rehabilitacji. Są skuteczne w przypadku bólu, stanu zapalnego, podwyższonego napięcia lub osłabienia mięśni.

Oferta dla firm i przedszkoli

Zajęcia grupowe i indywidualne w przedszkolach, szkołach i żłobkach, szkolenia firmowe, terapie i masaże dla pracowników

Chcesz się umówić? Napisz do nas!

Chcesz się podzielić swoją opinią? Skontaktuj się.

Wyślij

Social Media:

Kim jesteśmy:

Jesteśmy zespołem współpracujących ze sobą fizjoterapeutów. Oferujemy kompleksową rehabilitację stacjonarą oraz z dojazdem na terenie Wrocławia [więcej]...

Rejestracja

Godziny pracy rejestracji:

pon-pt 8:00-20:00

Magdalena
rejestratorka
Zamów rozmowę tel.

Zostaw numer telefonu

a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 30min.

Jeśli zostawisz numer w godzinach pracy rejestracji 8:00-20:00 to postaramy się oddzwonić do Ciebie w ciągu 30min. Jeśli wyślesz powiadomienie w weekend lub poza godzinami pracy rejestracji oddzwonimy w kolejnym dniu roboczym.